Tausta

 Tausta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa yhdistyksen toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja  liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.                 

 

Vamol ry.n on perustettu vuonna 2013 tarjoamalla Vantaan eri alueen monikulttuurinen lapset, nuoret ja perheen terveellinen liikunta ja hyvinvointia. Järjestö on toiminut kymmenen vuoden aikana Koivunkylässä liikunta jaostona, mutta Vamol ry:n on laajentunut toimintaan Koivukylän lisäksi Hakunila, Länsimäki sekä Korson-Mikolan alueella. Tavoitteena on järjestää terveellinen liikunta koko Vantaa.

Vamol ry:n tekee yhteistyö Vantaan Kaupunki, Sporttia kaikille, Vantaan liikunta seurat ja viranomaiset.

 

Tavoitteet

Vamol RY.n Viisi pää tavoitteet ovat edelleen terveydelliset tavoitteet, sosiaaliset tavoitteet, kotoutumisen tavoitteet, Ohjaajien koulutaminen, ja liikunta jarjestaminen koko vantaalla.

 

Terveydelliset tavoitteet

Vamol ry.n tavoitteena on edistää koko Vantaan maahanmuuttajalasten ja -nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Monta kertaa moni Vantaan terveydenhoitajat ovat keskustelleet maahanmuuttajalasten ja -nuorten vähäisestä liikunnan harrastamisesta, erityisesti tyttöjen. Vamol ry.n tavoitteena on antaa mahdollisuus mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle harrastaa, ja näin tukea heidän terveyttään ja hyvinvointiaan.

 

Sosiaaliset tavoitteet

Liikunta kokoaa yhteen ihmisiä, jotka tulevat eri kieli-, kansalaisuus-, uskonto-, ikä- ja sukupuoliryhmistä. Liikunta mahdollistaa ihmisten tutustumisen ja ennakkoluulojen vähentymisen ja luo kontakteja yli kaikkien näiden rajojen, kun ihmiset jakavat yhdessä voiton ilon tai häviön.

 

Ryhmissä lapset ja nuoret oppivat myös muita elämässä tärkeitä taitoja, esimerkiksi toisten huomioimista ja sosiaalisuutta. Harrastus täyttää lapsen ja nuoren vapaa- ajan positiivisella kehittävällä toiminnalla, ja samalla lapset ja nuoret ovat aikuisen valvonnassa. Näin heille ei jää ylimääräistä vapaa- aikaa keksiä kavereiden kanssa pientä jäynää tai muuta luvatonta. Harrastukset tuovat säännöllisyyttä elämään.

 

Kotoutumisen tavoitteet

Tutkimusten mukaan yksi tärkeä keino edistää lasten ja nuorten (ja myös koko perheen) kotoutumista on nuorten harrastaminen. Harrastaminen on tärkeä osa suomalaista kulttuuria, mitä ehkä omassa maassamme ei pidetä niin tärkeänä.  Erityisesti tyttöjen harrastamista ei pidetä tärkeänä. Harrastamisen myötä lapset ja nuoret saavat suomalaisia ystäviä ja liikunnassa pärjää vaikka suomenkielen taito ei olisikaan täydellinen. Liikunnan myötä lapset saavat onnistumisen kokemuksia ja se parantaa itsetuntoa ja näin myös auttaa koulunkäynnissä.

 

Lapsen liikunnan harrastaminen kotouttaa koko perhettä, koska lapsen harrastuksen myötä myös vanhemmat joutuvat osallistuman tapahtumiin ja tutustumaan uusiin ihmisiin ja suomalaiseen kulttuuriin. Vanhempien aktiivisempi mukaan saaminen lapsen harrastuksen tukemisessa on yksi tärkeä osa hankkeen tavoitteita.

 

  

 

Maahanmuuttajatyttöjen liikuntaharrastuksen edistäminen

Tyttöjen liikunta panostetaan enemmän ja enemmän ja se on tarkoitettu jatkaa tulevaisuudessa. Pyrimme edistämään tyttöjen liikuntaa mm. sählykerhojen lisäämisellä eri-ikäisille. Tällä hetkellä jokainen joukkue kolmesta tyttöjen joukkueesta on kerran viikossa kaksi tuntia harrastaa koripallo ja sähly. Lisäksi heillä on kerran viikossa uinti, jonka Vantaan kaupunki järjestää.

Sporttia kaikille

Vamol ry:n on peruskivi sporttia kaikille hankkeessa. Alusta lähtien yhdistys oli mukana Vantaan maahanmuuttajan liikunta kehitystä. Tänään verkko on kymmenen kertaa suurempi kuin viisi vuotta sitten. yksi lapsen sairastuminen maksaisi Vantaan kaupungilta paljon verrattuna ehkäistä, sen takia tämä laaja verkon avulla moni maahanmuuttaja sekä kanta väestö lapset ja nuoret löytävät helposti harrastuksia.

Hyvää olo ryhmä

Tämä ryhmä koostuu kymmenen äiti ja tytär. Ryhmä harjoittelee viikossa kerran yhdessä ja oma toimisesti vähintään kerran viikossa. Vamolin rooli tässä ryhmässä on tukia ryhmää harjoitukseen sekä järjestää tapaamista hankeen vetäjät ja ryhmä sekä valittaa eteenpäin viestiä molempiin suuntiin.

 

 

Uima koulu

Suomi on tuhansien järvien maa. Suomessa uima taito opetetaan lapsia jo pieninä.  Maahanmuuttaja joka on tullut aikuisena tai uskontonsa ja kulttuurinsa takia ei saanut uima koulutusta kohtaa vaaroja liikkua järvien tai jokien alueella.   Uima koulu on järjestetty naisille sekä tytöille kolmatta vuotta peräkäin Korson uimahallissa Sporttia kaikille hankeen puitteissa.

Ryhmät (Koivukylä – Korson alueella)

Vantaan monikulttuurinen liikunta ry:llä on kaksitoista ryhmää Koivukylän alueella. Kahdeksan ryhmää Kaksi tyttöjen joukkueetta ja kuusi poikien joukkueetta kuuluu sporttia kaikille hankeen piiriin. Naisten ryhmä kuuluu sporttia kaikille hyvää olo ryhmiin. Ryhmät harjoitellevat eri koulujen sekä muut liikunta tiloja kuten Koivukylän vanhustalojen kuntasali ja jumppasalit sekä Havukosken Nutan tiloissa.

Ryhmät (Hakunila – Länsimäen alueella)

Vantaan monikulttuurinen liikunta ry:n toiminta laajennettiin Hakunilan sekä Länsimäen alueella. Tällä hetkellä Hakunilassa kaksi futsal joukkueetta harjoitelle Lehtikuusen koulunsalissa ja tavoitteena on saada lisää ryhmiä Hakunilassa.  Länsimäessä seitsemän ryhmää harjoittelee Länsimäen koulunsalissa. Länsimäessä, seitsemän ryhmää kuuluu sporttia kaikille. Yksi ongelma alueella on Suomalainen seurojen toiminta vähäisuus sekä vahva maahanmuuttaja liikuntajärjestö puutuminen. Vantaan kaupunki on huomannut tätä ongelma ja kehitys kohdistuvat nämä alueella.

Harjoittelu

Kaikki FC Vamolin joukkueet harjoittelevat talven aika sisällä ja kesän aika ulkona.

 

Sisäliikunta

Olemme varanneet kolmelle tyttöjen joukkueelle ja kuusi poikien joukkueelle tilat koulujen liikuntasaleista kahdeksi tunniksi viikossa/ joukkue.

Ulkoliikunta

Ulkoliikunta varten meillä on varattu Rautakallionkenttä perjantai, lauantai ja sunnuntai ja Havukosken kenttä lauantai. Havukosken kenttä on myös meidän virallinen peli kenttä.

 

 Kilpaili toiminta

SPL piirin kilpailuihin osallistuminen

Vuonna 2019 tavoitteena on osallistua itä-uudenmaan piiri sarjoja kahdella joukkueella. Hakunila sekä länsimäen alueen ryhmät osallistuvat eri turnaukset kuten Helsinki cup ja Käpylän cup.

 

TAPAHTUMAT

Vamol ry:n ja sen joukkueen järjestävät yhdessä useita erilaisia tapahtumia. Kaudella 2019 Vamol ry:n järjestää seuraavat tapahtumat:

 

Monikulttuurinen yleisurheilupäivä

Vamol ry.n ja KU58 järjestävät monikulttuurinen yleisurheilupäivä yhdeksännen kerta peräkäin. Tämän monikulttuurinen yleisurheilupäivän tavoitteena on antaa lapsille mahdollisuus kokeilla taitojaan ja osaamistaan. Tytöt sekä pojat kilpailevat ja voittajat palkitaan mitaleilla. Yleisurheilupäivä järjestetään yhteistyössä Kenttäurheilijat -58:n, Sporttia kaikille hankeen ja Vantaan liikuntapalvelu ry:n kanssa.

 

Monikulttuurisen jalkapallotapahtuman järjestäminen

Vamol ry:n jatkaa monikulttuurisen tapahtuman järjestäminen. Lumo turnaus järjestetään lapsille Joulukuun aika sporttia kaikille avulla. Syyskuussa järjestetään turnaus nuori aikuiset. Turnaukseen kutsutaan meidän joukkueiden lisäksi alueen muut maahanmuuttaja sekä Suomalaisseurojen joukkueet.  Monikulttuuriseen tapahtumaan ja turnaukseen kutsutaan kaikki yhteistyökumppanit kuten poliisi, sosiaalijohtaja, nuorisojohtajat, maahanmuuttajakoordinaattori yms.

 

Liikuntaleiri

Liikkuminen takaa lapsen terveen kehityksen ja liikunnan perustaitojen oppimisen. Liikunta tukee myös kasvavan lapsen hyvinvointia kehittämällä mm. sosiaalisia taitoja ja perustaitojen oppimista.

Monet maahanmuuttajalapset eivät saa tarpeeksi liikuntaa. Vamol ry.n ja Sporttia Kaikille järjestävät leiri kun paikka loytyy. Leirin ohjelma kuuluu liikuntaa.

 

Yhteistyö

Yhteistyö kumppanit ovat alueen kaikkien viranomaisten kuten sosiaali- ja terveysviranomaisten, sivistystoimen, poliisin, aluetoimikunnan, maahanmuuttajakoordinaattoreiden, kirjaston ja nuorisotalon kanssa. Tänä vuonna yhteistyötä tehdään lisäksi Vantaalla toimivien Monirinki ja FiMu:n kanssa. Lisäksi liikunnan ja urheilun puolella lyhyellä ajalla on tehty hyvää yhteistyötä Vantaan liikuntapalvelu ry:n kanssa, Ice-Hearts:n, FC Afro-Euro:n, Kopseen ja Koips:n kanssa. Tavoitteena on saada vuonna 2018 lisää yhteistyökumppaneita urheilun ja liikunnan kautta.

 Siirtymävaihe jälkeen

Vamol jatkaa liikuntaa aktiivisemmin. Myös Vamolilla on tavoite siirtää lapset alueen seurat kuten KOIPS; KOPSE, ja TIPS. Tällä hetkellä suurimman osan pelaajamme on siirtynyt alueella seurat ja tavoitteena on että kaikki siirtyisi ja Vamol tulee tausta tuki, esim.; siirtynyt lapset osallistuvat meidän joukkueen harkat ja tapahtumat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEURAA MEITÄ

Copyright © Vamol ry